Čištění a kontrola spalinové cesty

Povinnost pravidelně kontrolovat a čistit komín je zakotvena ve vyhl. č. 34/2016 Sb. – o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Četnost kontrol a čištění vyplývá z přílohy č. 2 této vyhlášky (viz tabulka). Při realizaci čištění naší firmou provedeme důkladné vyčištění spalinové cesty včetně kouřovodu a případně i zařízení instalovaných na spalinové cestě, výběr pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu. Čištění jedné spalinové cesty trvá v případě bezproblémového průběhu cca 30 – 60 min.

Zprávu o čištění a kontrole spalinové cesty vyhotovíme v nejnovějším evidenčním programu CESC.

Již nemusíte hlídat termíny, vše ohlídáme za Vás !!!

Revizní zprávy ani Zprávy o kontrole spalinových cest „OD STOLU“ NEVYSTAVUJEME!!!