Návrhy

Navrhujeme spalinové cesty, optimalizujeme navržená řešení vzhledem ke zvolenému spotřebiči, posuzujeme stávající projekty a počítáme spalinové cesty v případě, že je nutno provést kontrolní výpočet.