Revize spalinových cest

Revize spalinové cesty je vyžadována v případech taxativně uvedených ve vyhl. č. 34/2016 Sb.

Zjednodušeně však řečeno je revize vyžadována pro kolaudaci objektu, při změně druhu paliva, výměně spotřebiče za jiný typ, po komínovém požáru a při vzniku trhlin u používané spalinové cesty.

Revizní zprávy ani Zprávy o kontrole spalinových cest „OD STOLU“ NEVYSTAVUJEME!!!